បះសក់!!ស្រីឡៃស្លាប់ហើយនៅលេងFBកើតទៀត?មើលនាងសរសេរចុះគួរអោយ..


អូស Facebook ចុះឡើង ស្រាប់តែឃើញ Facebook របស់ សាន ស្រីឡៃ Post ឃើញភ្លាមភ័យចង់បះសក់ ព្រោះនាងស្លាប់ទៅហើយ ហេតុអ្វីក៏ Account Facebook របស់នាងនៅតែលេងអញ្ជឹង ?? ប៉ុន្តែក្រោយពេលអានការ Post របស់នាងហើយ ទើបដឹងរឿងពិត ៖


នាង Post ថា ៖
សូមជំរាប់ដល់បងៗទាំងអស់ផងដែរថា គណនី Facebook នឹង Page របស់ បងស្រី សាន ស្រីឡៃ គឺមាន អេតមិន ទាំងបី បងស្រី គាត់បានលាចាកលោកក៏ពិតមែន តែ Facebook នឹង Page របស់គាត់គឺនៅតែបន្តដំណើរការជានិច្ច ព្រោះនៅមានរូបខ្ញុំជាអេតមិន សូមអរគុណ 🙏🙏🙏🙏🙏
Previous
Next Post »