ឃើញដើរលេង២នាក់សួរគេថាដើរលេងអញ្ជឹងគេងបន្ទប់១រឺ២!!ខាងស្រីប្រាប់វិញថា..


ប្រភព ៖​ អត់មានសិទ្ធនិងហាមបុគ្គលណាគេគិតយ៉ាងមិុចទេ គ្រាន់ចង់ផ្ដាំថា មនុស្សម្នាក់ល្អ អាក្រក់អត់ស្ថិតលើមាត់អ្នកឯងនិយាយទេ មនុស្សខ្លះដើរនិយាយពីគេតែអត់ដែរយកត្រឡោកដាក់ទឹកឈ្លុះមើលអត្តចារឹកខ្លួនឯងទេ បែរជាយកពេលទំនេរឈឺឆ្អាលនិងអ្នកដ៏ទៃ 😂 សួរខ្ញុំអត់ខ្លាចគេគិតមិនល្អ 😂 ខ្ញុំរវល់រកសីុគ្មានពេលទៅយកចិត្តទុកដាក់និងអ្នកឯងគិតទេ People Nowadays 🐍 ទំនេររកការងារធ្វើខំរៀនទៅអូនណា សំគីសចឹុងប្រយ័ត្នអត់អ្នកស្រលាញ់បើមានក៏សារីចែរៗ ស្លុយៗដូចអូនឯងដែរ 😅 Oppp មិត្តភ័ក្ត្រចែ៎ ប្រាប់ចែហេ៎ 🙄🙈

Share


Previous
Next Post »