ហៅអាតារាសំរាមទើបត្រូវ!ស៊ីរួចចោលសំរាមក្នុងទឹកពេលគេថតបានបោកទូរស័ព្ទគេ


វីដេអូ!!ខ្លួនជាតារា ប៉ុន្តែធ្វើចរិកអន់ជាងអ្នកមិនចេះអក្សរទៀត រូបរាងស្អាតបាតទេ ទាំងស្រីទាំងប្រុស ប៉ុន្តែចរិកស្មោគគ្រោកដូចសំរាម ចំពោះខ្លួនប្រាណវិញប្រឹងតែងខ្លួនស្អាត ស្លៀកពាក់ស្អាតបាត លាបឡេ លាបម្សៅ ណាស់ ប៉ុន្តែចរិកវិញដូចសំរាមអញ្ជឹង ច្រាស់ច្រំរួចហើយ ចោលសំរាមក្នុងទឹកកន្លែងទេសចរណ៍កំសាន្ត  រួចពេលគេចាប់បាន ថតបាន បែជាមកនិយាយសម្តីមនុស្សពាលដាក់គេ ដោយមិនដឹងពីកំហុសខ្លួនឯងសោះ បន្ទាប់មក ចាប់ទូរស័ព្ទដែលគេថតសកម្មភាពចោលសំរាមនោះបោកចោលទៀត ពិតជាតារាសំរាមពាលមែនៗ ។..........ចូលមើលរូបភាពវីដេអូ ព័ត៌មានលំអិតក្នុងវេបសាយ ៖

ប្រភព ៖ តារាល្បី តែចរិកថោក


វីដេអូសម្លេងជាក់ស្តែងPrevious
Next Post »