ស្រលាញ់តាមFBយូរតែមិនដែលជួបមុខគ្នា!ចង់ឲ្យនាងភ្ញាក់ផ្អើលក៏លួចទៅជួបស្រាប់តែ


បុរសម្នាក់បានទាក់ទង និងស្រលាញ់គ្នាជាមួយនារីម្នាក់តាម ប្រព័ន្ធបណ្តាញសង្គម Facebook ជាយូរមកហើយ ប៉ុន្តែពួកគេទាំង២នាក់ មិនដែលធ្លាប់ជួបមុខគ្នា នៅខាងក្រៅម្ដងណាឡើយ ។ ដោយខាងបុរសជាគូរស្នេហ៍ ចង់ធ្វើអោយនារីដែលខ្លួនស្រលាញ់រំភើបភ្ញាក់ផ្អើល គេក៏បានលួចទៅផ្ទះនារីដែលខ្លួនស្រលាញ់នោះស្ងាត់ៗ និងពាក់ម៉ាស់បិទមុខកុំអោយនាងស្គាល់ ដើម្បីបង្ករការភ្ញាក់ផ្អើលដល់រូបនាង ប៉ុន្តែអ្វីៗមិនដូចខាងបុរសនោះគិតឡើយ គឺនាងបែជាអាចស្គាល់បុរសដែលខ្លួនស្រលាញ់បានយ៉ាងច្បាស់ ទោះជាមិនដែលធ្លាប់ជួបមុខគ្នាពីមុនមក និងបុរសនោះខំពាក់ម៉ាស់បិទមុខយ៉ាងណាក៏ដោយ ។ ចូលមើលរូបភាពវីដេអូ និងព័ត៌មានលំអិតក្នុងវេបសាយ ៖

ប្រភព ៖ ស្រលាញ់គ្នា ឃេីញគ្នាតែតាម Facebook សោះ
🤗ខំពាក់ម៉ាស់ 😷ថាចង់ surprised Bae 😘 Ly Ly (BrainLess) 
មានអី កូននឹង ចាំមុខ អែង អត់ទៀត 😬🤤🙄
#LDR #LR #firsttime #Face2face

វីដេអូសម្លេងជាក់ស្តែង
Previous
Next Post »