វីដេអូរន្ធត់!ស្ត្រីម្នាក់ដើរសំដៅបង្អួចរួចលោតបន្ទាប់ពីមេស្តីបន្ទោសរងសំពាធការងារ


នេះជាវីដេអូដ៏រន្ធត់មួយនៅក្នុងបណ្តាញសង្គម ដែលស្រីម្នាក់បានដើរតម្រង់ទៅបង្អួចរួចលោតសម្លាប់ខ្លួន។


Website Reddit បានផុសវីដេអូសរខ្មៅមួយ បង្ហាញពីស្រីសក់ទង់ដែងម្នាក់កំពុងអង្គុយធ្វើការ ដែលត្រូវបានចៅហ្វាយគប់ក្រដាសដាក់។ នាងអង្គុយមួយសន្ទុះ មុនពេលសម្រេចចិត្តដើរទៅបង្អួចការិយាល័យដើម្បីលោតសម្លាប់ខ្លួន។
វីដេអូសម្លេងជាក់ស្តែង
Previous
Next Post »