បងប្អូនឃើញអ្វីចម្លែកក្នុងរូបនេះទេ?គេថាពេលលិចផ្លូវមានឡានជិះគឺស្រួលជាងម៉ូតូ


នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨នេះ ភ្លៀងបានធ្លាក់តាំងពីព្រឹកនៅក្រុងភ្នំពេញ ដែលបានបណ្តាលអោយផ្លូវជាច្រើនជន់លិច ។ ហើយការជន់លិចផ្លូវដោយសារទឹកភ្លៀងនេះ បានបង្ករការលំបាកជាច្រើនសំរាប់បងប្អូន ដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ ជាពិសេសបងប្អូនដែលជិះម៉ូតូ បើសំរាប់បងប្អូនដែលមានរថយន្តវិញ គឺមិនសូវជួបបញ្ហានោះទេ ។ ក្រោយភ្លៀងជន់លិចផ្លូវ មានរូបភាពស្តីពីការលិចផ្លូវនេះជាច្រើនត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គម ប៉ុន្តែក្នុងនោះយើងឃើញរូបភាពមួយ ដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៏ជាងគេ ដែលគួរតែចែករំលែកអោយបងប្អូនបានឃើញ ដើម្បីមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ទោះជាយើងជិះរថយន្តក៏ដោយ ។ ចូលមើលរូបភាពច្បាស់ក្នុងវេបសាយ ៖
Previous
Next Post »