កូនស្រីXDដើរលេងអត់ចូលផ្ទះ៥ថ្ងៃប៉ូលីសចាប់ឲ្យម៉ែវិញ!លើកមុខម្តាយម៉េសកូន


ប្រភព ៖ នគរបាលស្រុកឱរ៉ា់ល់ និង ស្រុកថ្ពង រកឃើញក្មេងស្រី2នាក់ប្រគល់ជូនឪពុកម្ដាយវិញហើយ បន្ទាប់ពីដើរលេងអត់ចូលផ្ទះ5ថ្ងៃ ។

ហេងវិញដែលគ្មានFaceBookផ្សាយបំពុលចាប់ក្មេងវះយកក្រលៀន កុំអីខួរក្បាលខ្ញុំត្រូវលេប គីណាល់ យ៉ាងហោចណាស់ក៏បីបន្ទះដែរ ៕


Previous
Next Post »