នាងទើបដូរProfileតបCommentថ្ងៃទី២៧សោះតែឥលូវនាងលែងតបរហូតហើយ


ចូលមើល Account នាងហើយ ស្រណោះអាណិតណាស់លោកអឺយ !!! នៅស្រស់ៗណាស់ នាងទើបតែប្តូរ Profile និងតប Comment មិត្តភក្តិ នៅថ្ងៃទី២៧ ពេលល្ងាចម៉ោង៦ខែមុននេះសោះ ឥលូវនាងលេងបានលេង Account នោះ និងតប Comment មិត្តភក្តិជារៀងរហូតហើយ....៖


Previous
Next Post »