ក្រោយនាងPostថាខ្លួនសរសៃខ្ចីតែប្តីនាំស្រីក្មេងមកដេកផ្ទះ!!ឥលូវបុរសនោះLive..


ក្រោយនាងPostថាខ្លួនសរសៃខ្ចីតែប្តីនាំស្រីក្មេងមកដេកផ្ទះ!!ឥលូវបុរសនោះLive.........ចូលមើលព័ត៌មានទាំងស្រុង និងរូបថតវីដេអូរបស់ពួកគេ ៖

ប្រភព ៖ បងប្អូនក្នុងfb ជួយស៊ែម្នាក់មួយផងអោយអាប្រុសថោកទាបនិងមីស្រីថោកទាបបានល្បីផងខ្ញុំពពោះកេីតកូនម្នាក់អែង វាសប្បាយអោបគ្នាផុសfbទាំងដែលខ្ញុំនៅសសៃខ្ចីទេីបតែបាន15ថ្ងៃ ហេីយផ្ទះនៅសុវណ្ណាដែលខ្ញុំកំពុងរស់នៅមួយវា ពេលខ្ញុំកេីតកូន វាយកមីស្រីថោកទាបមកនៅជាមួយ អានេះចិត្តវាសាហាវណាស់ណាស់ ហេីយមីស្រីនេះលេីសពីសាហាវទៀតដឹងថាគេកំពុងពពោះជិតគ្រប់ខែហេីយនៅមកធ្វេីចឹងទៅរួច
ប្រភព ៖ បងប្អូនក្នុងfb ជួយស៊ែម្នាក់មួយផងអោយអាប្រុសថោកទាបនិងមីស្រីថោកទាបបានល្បីផងខ្ញុំពពោះកេីតកូនម្នាក់អែង វាសប្បាយអោបគ្នាផុសfbទាំងដែលខ្ញុំនៅសសៃខ្ចីទេីបតែបាន15ថ្ងៃ ហេីយផ្ទះនៅសុវណ្ណាដែលខ្ញុំកំពុងរស់នៅមួយវា ពេលខ្ញុំកេីតកូន វាយកមីស្រីថោកទាបមកនៅជាមួយ អានេះចិត្តវាសាហាវណាស់ណាស់ ហេីយមីស្រីនេះលេីសពីសាហាវទៀតដឹងថាគេកំពុងពពោះជិតគ្រប់ខែហេីយនៅមកធ្វេីចឹងទៅរួច

ប្រភព ៖ សាហាវណាស់លោកអេីយ


រូបរបស់ឈ្មោះ Lin Lin


រូបរបស់បុរស ដែល Lin Lin ថាជាប្តីរបស់នាង

រូបរបស់មនុស្សស្រី ដែល Lin Lin ចោទថាបានយកប្តីនាងវីដេអូ Live របស់បុរសនោះទៅកាន់ Lin Lin វិញ
Previous
Next Post »

1 comments:

Click here for comments
Unknown
admin
August 3, 2017 at 10:17 AM ×

កាន់តែស្តាប់កាន់តែលែងយល់ ម្តងគាត់ថារស់នៅជាមួយគ្នាបានត្រឹមតែ ៣ ខែ តែក្រោយមកគាត់ថា គាត់រស់នៅជាមួយគ្នាបានត្រឹមប៉ុន្មានខែ រហូតពេលខាងស្រីទំងន់បាន ៣ ខែ ក្រោយមកទៀតគាត់ថា ស្គាល់គ្នាទើបតែបានប្រហែល ៨ ខែ កូនកើត ៩ ខែ តែដំបូងគាត់ថា គាត់ទទួលខុសត្រូវលើកូន ហើយគាត់ថា ដំបូងនារីនោះនិយាយជាមួយគាត់ថាចង់បានកូន​ តែគាត់ថា មិនទាន់ចង់បានព្រោះមិនមានលុយចិញ្ចឹម តែភាគីនារីនិយាយថាអាចចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបាន ក្រោយមកទៀតគាត់និយាយថា រស់នៅជាមួយគ្នាមានកូនតើគួរធ្វើម៉េច? គាត់បានបង្គាប់ឲ្យនារីនោះ យកកូនចេញ ស្តាប់កាន់តែយូរកាន់តែឃើញពីនរកនៅក្នុងចិត្តរបស់ប្អូនប្រុសឯងច្បាស់ ព្រោះតាមការរៀបរាប់មកជាន់តែកែងខ្លួនឯង?????

Congrats bro Unknown you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar