ព៊ែកមីLiveប្រាប់រឿងពិតក្រោយយប់ម៉ិញមានគេលួចPageនិងព្រឹកឡើងចង់សម្លាប់..


យប់ម៉េញនេះ នាយ ព៊ែកមី​ តារាកំប្លែង បានប្រើប្រាស់ Page ថ្មីមួយ ដែលលោកទើបបង្កើត Live ប្រាប់បងប្អូនដែលគាំទ្រលោកថា Page ចាស់របស់លោក ដែលមានអ្នក Like រហូតដល់ជាង ៧០ម៉ឺន Like នោះ ត្រូវបានចោរព័ត៌មានវិទ្យា លួចយកបាត់ហើយ អញ្ជឹងសូមបងប្អូនជ្រាប ហើយរាល់ការ​ Post អ្វីផ្សេងៗក្នុង Page នោះ គឺមិនមែនលោកជាអ្នក Post ឡើយ ។ រហូតមកដល់ព្រឹកឡើង ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ Page របស់លោក ព៊ែកមី  ដែលត្រូវគេលួចនោះ បានធ្វើសកម្មភាពទាំងព្រឹក ដែលមានបំណង់ចង់សម្លាប់លោក ព៊ែកមី ចេញពីសិល្បះតែម្ដង ដោយធ្វើការ Post និងសរសេរ ពាក្យដែលមិនគួរគប្បីជាច្រើន ។ បន្ទាប់ពីការ Post របស់ Page ដែលត្រូវគេលួចនោះហើយ លោក ព៊ែកមី បានធ្វើដំណើរទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្តឹង និង Live ដើម្បីអោយបងប្អូនដឹងរឿងពិត កុំអោយយល់ច្រលំលើលោកផងដែរ ។


Page ថ្មីរបស់លោក ព៊ែកមី ទើបបង្កើតយប់ម៉ិញ


លោក ព៊ែកមី Live ប្រាប់កាលយប់ម៉ិញថា Page លោកត្រូវគេលួចហើយ


Page លោក ព៊ែកមី ជាង៧០ម៉ឺន Like ដែលត្រូវគេលួច


សកម្មភាពព្រឹកម៉េញដែល Page ត្រូវបានគេលួចនោះបានធ្វើ
បន្ទាប់ពី Page ដែលគេលួចនោះ Post ចង់សម្លាប់លោកពីសិល្បះ ព៊ែកមី Live ប្រាប់រឿងពិត
Previous
Next Post »