នេះរឺចិត្តស្រី?បុរសស្រែនេះចាំអូន៣ឆ្នាំដើម្បីអ្វី?រឿងរបួសចាស់កំរិតHDនិយាយខ្មែរ


មនុស្សស្រីពិតជាទុកចិត្តមិនបានមែន ព្រោះតែអូនបងបង្កើតរបួសក្នុងបេះដូងម្ដងរួចមកហើយ និងទ្រាំឈឺចាប់ចាំអូនរយះពេល៣ឆ្នាំទាំងឈឺផ្សា ដោយសង្ឃឹមថា អូននិងមេត្តាបុរសស្រុកស្រែនេះ មើលថែរបួសចាស់អោយជាសះស្បើយ ប៉ុន្តែមិនដូចបងគិតឡើយ អូនទុកពេលវេលា៣ឆ្នាំនៃការរង់ចាំនេះ មិនស្មើរស្បែកជើងរបស់អូនមួយគូផង តើបងរង់ចាំអូន៣ឆ្នាំទាំងក្តីសង្ឃឹមនេះ ដូរមកវិញ មិនស្មើរស្បែកជើងនារីទីក្រុងរបស់អូនមែនទេ ? ចូលមើលរឿងរបួសចាស់ កំរិតHD បកប្រែខ្មែរ ក្នុងវេបសាយនេះ ៖

ទស្សនារឿងខាងក្រោម


Previous
Next Post »