ឈឺណាស់លោកអឺយ!!ប្រពន្ធយកប្រុសមកដេកដល់បន្ទប់ជួលហើយហក់ធាក់ប្តី..


(មានវីដេអូ)ស្រីៗសម័យឥលូវសាហាវណាស់!!ឈឺចាប់ណាស់លោកអឺយ នាងហ៊ានយកប្រុសមកដេកដល់បន្ទាប់ជួល ចិត្តប្តីគេប្តីយើង ឈឺចិត្តហួសថ្លែងនិយាយមិនចេញទេ ឈឺចាប់ណាស់ ណែនដើមទ្រូងណាស់ ហេតុអ្វីប្រពន្ធដេកអោបនិងទ្រូង ហ៊ានធ្វើអំពើថោកទាប អោយប្តីឈឺចាប់បែបនេះ ?? ពេលប្តីចាប់បាន នាងមិនត្រឹមតែមិនដឹងកំហុសទេ ហក់ធាក់ ហក់វ៉ៃប្តីទៀត ឈឺណាស់ចាំមួយជីវិតមិនភ្លេចទេ ។ ចូលមើលវីដេអូជាក់ស្តែងក្នុងវេបសាយ ៖

វីដេអូសម្លេងជាក់ស្តែង

Previous
Next Post »