ប្រពន្ធចុងនាំគ្នាមកវ៉ៃប្រពន្ធដើមដល់កន្លែងលក់!តើកំហុសអ្នកណា?គឺកំហុសប្តីថោក


ប្រភព ៖ ផ្សារបឹងទំពុននៅម៉ៅង11.35 .ថ្ងៃទី 12.8.17 មានករណីប្រពន្ធចុងនាំបងប្អូនមកវ៉ៃប្រពន្ធដេីមដល់កន្លែងលក់ សាហាវដល់ហើយ

វីដេអូសម្លេងទាក់ទង
Previous
Next Post »