ដឹងរឿងពិតអាណិតក្មេងស្រីទាំង២ណាស់!ត្រូវចាញ់បោកប្រុសស្អាតទាំង២នាក់..


តើប្រុសស្អាតសុទ្ធតែចរិកថោកអញ្ជឹង?? ស្រីៗគួរតែប្រយ័ត្នខ្លួន មិនគួរបាក់ចិត្តស្រលាញ់គេ ព្រោះតែគេស្អាតសង្ហាទេ ព្រោះពេលរស់នៅជាមួយគ្នាថ្ងៃមុខ មិនមែនរស់នៅជាមួយភាពស្អាតរបស់គេទេ គឺរស់នៅជាមួយបេះដូងអត្តចរិកពិតរបស់គេ ដូចច្នោះត្រូវស្វែងយល់ពីចិត្តគំនិតរបស់គេអោយច្បាស់ជាមុនសិន មុននិងសម្រេចចិត្តប្រគល់អ្វីៗអោយគេ ប៉ុន្តែបើស្រីៗយកភាពស្អាតសង្ហារបស់បុរស់នោះ ធ្វើជាគោលដើម្បីស្រលាញ់ដោយមិនខ្វល់ពីអត្តចរិករបស់គេ នោះស្រីៗពិតជាជួបរឿងឈឺចាប់បោកប្រាស់ ដូចក្នុងរឿងនេះអញ្ជឹង ។ ត្រូវស្វែងយល់ពីអត្តចរិកបេះដូងរបស់គេអោយច្បាស់ ចាំប្រគល់ក្តីស្រលាញ់ជូនគេ ហើយត្រូវចាំថា ពួកប្រុសបោកសម្តីរបស់វាផ្អែមៗណាស់ បើយើងចូលចិត្តចង់បានតែសម្តីផ្អែមៗរបស់គេ យើងពិតជាជួបរឿងបោកប្រាស់មិនខាន (មនុស្សស្រីជាទូទៅ ចូលចិត្តណាស់អាសម្តីផ្អែមៗអញ្ជឹង វាត្រូវគ្នាជាមួយពួកអាប្រុសបោកៗ ដែលចូលចិត្តនិយាយផ្អែមៗដើម្បីទាក់ផង ទើបស្រីៗដែលល្ងង់ៗតែងតែទឹកភ្នែកព្រោះពួកប្រុសបោក)។ ចូលមើលព័ត៌មានលំអិតទាំងស្រុងក្នុងវេបសាយ ៖

ការ Post ដំបូងរបស់ក្មេងស្រីជាសង្សារដំបូង

រូបថតរបស់ក្មេងស្រីសង្សារដំបូង

នេះគឺជាការ Post របស់ក្មេងស្រីដែលទើបស្គាល់ប្រុសនោះបានជាង១អាទិត្យនេះគឺរូបភាពក្មេងស្រីដែលទើបស្គាល់ប្រុសនោះ
នេះគឺ Account ប្រុសដែលផិតក្បត់ក្មេងស្រីទាំង២Previous
Next Post »