វីដេអូស្តែងៗមើលរួចស្រៀវ!!បងប្អូនស្រី២នាក់សម្លាប់ខ្លួនដោយលោតពីលើអាគារ


បងប្អូនស្រីទាំង២នាក់នេះបានលោតពីលើជាន់ទី៥ នៃអាគារ Gateway ទីក្រុង BanDung ប្រទេសឥណ្តូនេស៊ី។

បងស្រីមានអាយុ៣៤ឆ្នាំ ធ្លាក់ចុះមកមុន ប្អូនស្រីអាយុ២៨ឆ្នាំ ធ្លាក់ចុះមកក្រោយ។
ប៉ូលីសបានសាកសួរបងប្អូនប្រុសដែលមានអាយុ ៣៩ឆ្នាំ របស់ជងរងគ្រោះទាំង២នាក់ថា ពួកនាងទាំង២នាក់មានជម្ងឺផ្លូវចិត្តរយៈពេល៨ឆ្នាំមកហើយ និងធ្លាប់បានធ្វើការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យផ្នែកផ្លូវចិត្តPenuai Indonesia Foundation ទីក្រុង Bogor ផងដែរ។
ពួកគេមានជម្ងឺផ្លូវចិត្តពីឆ្នាំ២០០៦ បន្ទាប់ពីម្តាយគេបានស្លាប់។

លោកអធិការប៉ូលីស Hendro បាននិយាយថា ជនរងគ្រោះទាំង២នាក់នេះមានរបួសក្បាល ជើង និងបាក់ដៃ។ សាកសពក៏បានបញ្ជូនទៅមន្ទីរដើម្បីធ្វើកោសល្យវិច្ច័យផងដែរ។

វីដេអូជាក់ស្តែង Previous
Next Post »