តោះស្វែងយល់ប្រៀបធៀបចំនួនទ័ពនិងកម្លាំងយោធារវាងកម្ពុជានិងឡាវ


គ្រាន់តែជាការស្វែងយល់ពីកម្លាំងយោធារវាងកម្ពុជា Vs ឡាវ️តាមរយៈគេហទំព័រ Global Fire Power 2017 តែមិនមានការជាក់លាក់នោះទេ៖

១-ប្រទេសកម្ពុជា
-ទំហំផ្ទៃដី ១៨១ ០៣៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ | ប្រជាជន ១៥ ៩៥៧ ២២៣នាក់
-ចំនួនកងទ័ព ១៩៥ ០០០នាក់ | ទ័ពសកម្ម ១២៥ ០០០នាក់ | ទ័ពបម្រុង ៧០ ០០០នាក់
-យន្ងហោះដឹកជញ្ជូន ២១គ្រឿង | ឧទ្ធម្ភាចក្រ១៧គ្រឿង
-រថក្រោះ៥៥០គ្រឿង | រថពាសដែក៣០០គ្រឿង | កាំភ្លើងផ្លោង៦០០គ្រឿង
-កងនាវាជើងទឹក២៧គ្រឿង | នាវាល្បាត២៦គ្រឿង
-កញ្ចប់ថវិកាយោធា ១៩២ ០០០ ០០០ $

២-ប្រទេសឡាវ
-ទំហំផ្ទៃដី ២៣៧ ៩៥៥គីឡូម៉ែត្រការ៉េ | ប្រជាជន ៧ ០១៩ ០៧៣នាក់
-ចំនួនកងទ័ព ១៣០ ០០០នាក់ | ទ័ពសកម្ម ៣០ ០០០នាក់ | ទ័ពបម្រុង ១០០ ០០០នាក់
-យន្ងហោះដឹកជញ្ជូន ១៧គ្រឿង | ឧទ្ធម្ភាចក្រ២២គ្រឿង
-រថក្រោះ៥៥គ្រឿង | រថពាសដែក១៨៥គ្រឿង | កាំភ្លើងផ្លោង១៤៩គ្រឿង
-កងនាវាជើងទឹក៣៦គ្រឿង | នាវាល្បាត៦១គ្រឿង
-កញ្ចប់ថវិកាយោធា ១៨ ០០០ ០០០ $
ប្រភព ៖ Seyha Chhang


ព័ត៌មានទាក់ទង ៖

កូនខ្មែររវល់ប្រកាច់!!ឡាវបញ្ជូនទ័ពចូលដីស្ទឹងត្រែងសម្តេចបញ្ជាឲ្យរៀបចំចល័តទ័ព

Previous
Next Post »

1 comments:

Click here for comments
August 12, 2017 at 11:30 AM ×

good job

Congrats bro TRADER INVESMENT you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar