ដូរឈ្មោះFBបាត់!!ស្រីស្អាតស្តេចបោកភ័យខ្លួនហើយចំណាំFBនិងមុខទុករាប់អាន


ស្រីស្អាតនេះធ្វើបាបអ្នកលក់ឥវ៉ាន់តាម Online ច្រើនណាស់ គឺនាងមានបំណង់បោកប្រាស់គេតែម្ដង ទង្វើររបស់នាងនេះ ធ្វើអោយខូចឈ្មោះស្រីផ្សេងៗអស់ហើយ ។ តាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបាន គឺនាងធ្វើទង្វើរបែបនេះដាក់ ហាងលក់ឥវ៉ាន់ Online ច្រើនណាស់រយះពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយ ដោយពីមុនមកធ្លាប់មានហាងខ្លះ Post ពីទង្វើររបស់នាងទៀតផង ប៉ុន្តែនាងនៅតែមិនកែចរិកអាក្រក់នេះ ។ ហើយក៏មិនឃើញសមត្ថកិច្ចណា​ ហៅនាងទៅអប់រំសោះ ឥលូវមិនបាច់ពឹងសមត្ថកិច្ចទេ យើងមើលមុខនាងចំណាំទុកតែម្ដង ថ្ងៃក្រោយបើជួបមុខនៅសៀមរាបគ្រាន់ស្គាល់ ហើយសុំរាប់អាន រួចហើយហៅឈ្មោះនាងថា ស្តេចបោកសៀមរាប ដើម្បីអោយអ្នកដ៏ទៃទៀតរាង មិនហ៊ានធ្វើទង្វើរអាក្រក់ដូចនាងបន្តទៀត ៖

ឈ្មោះ Account មុនប្តូរឈ្មោះ


ឈ្មោះ Account ទើបប្តូរថ្មីPrevious
Next Post »