សម័យFBស្រីចរិកសំផឹងអញ្ជឹងឆាប់គេឃើញព្រោះមិនចេះខ្មាសចូលចិត្តបញ្ចេញ


តាមពិតស្ត្រីខ្មែរត្រឹមត្រូវ មានចំនួនច្រើនណាស់ក្នុងសង្គម តែដោយសារពួកនាងជាមនុស្សត្រឹមត្រូវ មានភាពអៀនខ្មាស មានតម្លៃ មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ ពួកនាងមិនចេះបញ្ចេញ រឺចូលចិត្តបញ្ចេញសាច់ ដែលជាទង្វើរថោកទាប បន្ថោកតម្លៃខ្លួនឯងអញ្ជឹងនោះទេ ដែលផ្ទុយស្រឡះពីពួកស្រីចរិកសំផឹង ស្រីសំផឹង ស្រីខូច ស្រីខារ៉ាអូខេ ជាដើម ដែលពួកនេះមានចំនួនតិចណាស់នៅក្នុងសង្គម ប៉ុន្តែដោយសារនេះជាសម័យ Facebook សម័យដែលមនុស្សម្នាក់ៗ សុទ្ធតែអាចបញ្ចេញ អោយមនុស្សដ៏ទៃទៀតឃើញ ហើយប៉ះចំពួកស្រីៗចរិកសំផឹងទាំងនេះ  គ្មានភាពអៀនខ្មាសក្នុងខ្លួន ដូចសត្វធាតុអញ្ជឹងផង ក៏បានដៃពួកវាក្រឡុក គឺពួកវាបញ្ចេញបង្វក់បំពុលសង្គមតែម្ដង ពួកវាមានចំនួនតិចទេ តែដោយសារពួកវាចូលចិត្តបញ្ចេញស៊ិចស៊ី ទើបពួកមនុស្សថោកទាបខ្លះ វា Like , Comment , Share ដោយគ្មានភាពខ្មាសអៀន ហើយធ្វើអោយរូបភាពពួកស្រីចរិកសំផឹងទាំងនេះ នៅពេញ Facebook តែម្ដង ដែលទង្វើរនេះ ជាការបង្វក់បំពុលសង្គមគួរអោយព្រួយបារម្មណ៏ ជាពិសេសបំពុលក្មេងៗជំនាន់ក្រោយរបស់យើង អោយក្លាយជាមនុស្សគ្មានបានការដូចពួកសំផឹងទាំងនេះ ។

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Previous
Next Post »