ថ្ងៃចូលកាន់តំណែងមេឃុំសង្គ្រោះជាតិអត់ចេះអានអក្សរ??មើលហើយអៀនជំនួស


មិនដឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចអោយត្រូវទេ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថា បន្ទាប់ពីមើលវីដេអូនេះហើយ អៀនខ្លួនជំនួសមេឃុំសង្គ្រោះជាតិ ដែលទើបតែចូលកាន់តំណែងថ្មីនេះណាស់ ។ បើមិនចេះអានអក្សរ និយាយទៅមុខទៅក្រោយ គឺថាដើម្បី...ដើម្បីគឺថា...អញ្ជឹងនោះ តើទៅធ្វើមេឃុំបានយ៉ាងម៉េចទៅ ?? មេឃុំរបស់បក្សណា វាឆ្លុះបញ្ចាំងពីអត្តចរិក របស់មនុស្សគាំទ្របក្សនោះ តើមានន័យថាពួកសង្គ្រោះជាតិសុទ្ធតែជាមនុស្សអវិជ្ជាអញ្ជឹងមែនទេ ?? បើមិនមែនម៉េចក៏អ្នកបោះឆ្នោត អោយមនុស្សអញ្ជឹងជាប់ឆ្នោតធ្វើមេឃុំ ??


វីដេអូសម្លេងជាក់ស្តែង


ប្រភព ៖ ស៊ឹង រដ្ឋា
Previous
Next Post »