ទិញត្រីក្រឹមពីផ្សារស្រកាស្រស់ល្អដល់ពេលរុសស្រកាអស់សុទ្ធតែឈ្លើងក្នុងសាច់


ខ្មែររស់មិនយូរទេ!!មើលវីដេអូនេះហើយចង់ភ័យខ្លួន ថ្ងៃមុនទិញកូនត្រីក្រឹមស្រែតូចៗនេះ មកស្លរម្ជូរស្រែ អាងតែវាតូចៗគ្មានរុសស្រកាវាចេញអ្វីទេ បង់វាចូលសម្លរទាំងមូលតែម្ដង មិនដឹងថាប៉ះត្រីដែលក្នុងសាច់មានសុទ្ធតែឈ្លើង ដង្កូវ មានជីវិតវើកៗ អញ្ជឹងរឺអត់ទេ ។ ជួយ Share ចែកគ្នាមើល ចែកគ្នាដឹង កុំអោយទិញកូនត្រីនេះហូបដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្ននោះ ចេះសំណាងអ៊ុំស្រីគាត់ជាអ្នកធ្វើម្ហូបស្អាត ចេះរុសស្រកាវាចេញ បើប៉ះអ្នកខ្លះវិញ បង់ចូលសម្លរទាំងមូល ដឹងតែចប់និយាយមិនចេញតែម្ដង ។វីដេអូសម្លេងជាក់ស្តែង
ប្រភព ៖ Hol Long
Previous
Next Post »