ខ្មែរយើង??មិនដែលឃើញទេតាំងពីកើតមក!!យកសពយូរឆ្នាំចេញពីចេតិយធ្វើ..


បើតាមមើលវីដេអូជាក់ស្តែងដែលថតបាននេះ គឺបញ្ជាក់ថាពួកគាត់ជាបងប្អូនជនជាតិខ្មែរយើង ព្រោះពួកគាត់និយាយភាសាខ្មែរ គ្រាន់តែការនិយាយនោះ យើងស្ដាប់មិនសូវច្បាស់ មិនដឹងថាមកពីគាត់និយាយមិនច្បាស់ រឺមកពីគាត់ជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនោះទេ ។ តាំងពីកើតមក រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ នេះគឺជាលើកទី១ហើយ ដែលឃើញមានការធ្វើបែបនេះ យើងមិនបានដឹងច្បាស់ថា តើពួកគាត់ធ្វើអញ្ជឹងដើម្បីអ្វីនោះទេ ប៉ុន្តែវាជាសកម្មភាពចម្លែកមួយដែលយើងមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមក ។ ចូលមើលវីដេអូជាក់ស្តែង រឺក៏ប្រាប់ពីការយល់ដឹងរបស់បងប្អូនចំពោះទង្វើរបស់ពួកគាត់នេះ ថាពួកគាត់ចង់ធ្វើអ្វីចំពោះរឿងនេះ ៖
វីដេអូសម្លេងជាក់ស្តែង
Previous
Next Post »