បន្ទាប់ពីស្រីក្បត់ប្តីLiveរួចហើយយើងស្ដាប់ខាងប្តីLiveតបទៅប្រពន្ធក្បត់វិញម្ដង


សូមបងប្អូនដែលស្ដាប់ការ Live រួចហើយ កុំចេះតែជឿដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់អោយសោះ ព្រោះសូម្បីតែចោរចាប់រំលោភគេ រឺចោរប្លន់ ក៏វាចេះរកលេសដោះសារយករួចខ្លួនដែរ និយាយរួមមនុស្សដែលធ្វើកំហុស មិនងាយទទួលយកកំហុសរបស់ខ្លួនទេ គឺតែងតែដោះសារការពារខ្លួនអញ្ជឹងហើយ ដូចច្នោះយើងត្រូវស្ដាប់ដោយគិតពិចារណា លើហេតុផលនិងភស្តុតាងដែលមានស្រាប់ យើងនិងអាចសន្និដ្ឋានដឹងរឿងពិតមិនខាន ជួនកាលមនុស្សខូចវាចេះនិយាយច្រើនជាងមនុស្សល្អត្រឹមត្រូវ ហើយមនុស្សល្អត្រឹមត្រូវអត់សូវចេះនិយាយ វាក៏ធ្វើអោយយើងដែលជាមនុស្សមានការគិតរាក់ៗ ចាញ់បោកមនុស្សខូចក៏ថាបាន អញ្ជឹងត្រូវស្ដាប់ដោយប្រើបញ្ញាគិតពិចារណា អោយបានច្បាស់លាស់   ។ ស្តាប់ការ Live ឆ្លើយតបគ្នាខាងក្រោមនេះ ៖

ស្ដាប់វីដេអូLiveខាងក្រោម

ការឆ្លើយតបរបស់ប្តីការឆ្លើយតបរបស់ប្រពន្ធក្បត់នោះ


Previous
Next Post »