ប្រពន្ធស្អាតតែចរិកថោកក្បត់លើកទី១ប្តីលើកលែងតែក្បត់លើកទី២ទ្រាំលែងបាន..


ខាងក្រោមនេះជាការសរសេររាប់រៀបរបស់បុរស់ជាប្តី ៖


Part 1 ខ្ញុំនិងpost ការក្បុត់របស់គាត់ជាលើកទី 2
តាមពិតទៅខ្ញុំមិនគួរ post Video ដោយអាម៉ាសនេះឡើងទេតែដោយសារតែភាពភ្លើនិងការជឿរជាក់លើប្រពន្ធខ្លួនឯងពេកទើបគេផិទក្បត់ខ្ញុំបានហើយអាថោកទៀបនេះក៏វាជាឆ្កែមិនមែនជាមនុស្សទេដែរមកទាក់ទងប្រពន្ធខ្ញុំ ដោយសារទុកមុខទក់មាត់អោយគេពេកទើបគេមកកហុសខ្ញុំបានជាលើកទី 2 Video នេះនិង ការchat ទាក់គ្នាគឺជាលើកទី 1 ហើយខ្ញុំក៏បានលើកលែងអោយគាត់ម្តងដែរនិង សង្ឃឺមថាប្រពន្ធយើងគ្នានិងកែមានអីហ៊ានមកក្បត់ខ្ញុំជាលើកទី 2 ទៀត ហើយអាឆ្កែនេះខ្ញុំបានហៅវាមកធ្វើកិច្ចសន្យាជាលើក ទី 1 ហើយតែវានៅថោកមកទាក់ទងខ្ញុំជាលើកទី 2 ទៀតមិនរួចខ្លួនទេចាំទទួលពាក្យបន្តឹងពីតុលាការទៅកោះហៅទៅអាថោក
#សុំទោសដែរមិនអាចនៅបន្តថោកជាមួយយើងបានទៀត PeyNew
#សុំទោសបើសិនជាខ្ញុំនិយាយពាក្យអសុរសតែមនុស្សប្រុសយើងបើសិនមានប្រពន្ធផិតក្បត់ហើយអាចទ្រំបានទេ!

អ្នកសារពត៍មានអាចយកទៅ Post បន្តបានខ្ញុំមិនសិទិ្ធទេ!
វីដេអូសម្លេងជាក់ស្តែងប្រភព ៖ Uno Noto
Previous
Next Post »