ខឹមវាសនាLiveតបទៅស្រីៗឈ្លើងសង្គមABCដែរយំទារឈប់ខ្វល់នយោបាយកាលពីថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧កន្លងទៅនេះ Account Facebook ឈ្មោះ Khemara Lohit Ldp បានសរសេរថា ៖ លោកអាចារ្យ អេ បានអញ្ជើញ លោកពូ ខឹម វាសនា ឡើងនិយាយក្នុងវិទ្យុ អេ ប៊ី ស៊ី គាត់ថាអោយលោកពូ ខឹម វាសនា និយាយប៉ុន្មានម៉ោងក៏បានដែរ ។ តើអាចារ្យ អេ ពិតជាយល់ LDPមែន ឬក៏គ្រាន់តែចង់ខ្ចីដៃរ LDP វាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ? អាចារ្យអេ បានអញ្ជើញ ពូ មុននេះខ្ទង់ម៉ោង 6:30ព្រឹក 23/04/17 ។

ការសរសេររៀបរាប់របស់ Account ខាងលើមិនមែនអត់មូលហេតុឡើយ គឺវាកើតចេញមកពីការ Live របស់ អាចារ្យ អេ ដើម្បីអញ្ជើញ លោក ខឹម វាសនា ពិតប្រាកដមែន បន្ទាប់មកក៏មានការឆ្លើយឆ្លងតបដាក់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់ រវាងក្រុម អាចារ្យ អេ និងក្រុមលោក ខឹម វាសនា(LDP) រហូតឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយ គឺក្រុមស្រីៗឈ្លើងសង្គមABC យំទាមទារអោយ អាចារ្យ អេ ឈប់និយាយខ្វល់ពីនយោបាយទៀតព្រោះខាត់ប្រយោជន៏ផ្ទាល់ខ្លួន បន្ទាប់មកលោក ខឹម វាសនា ក៏បានឆ្លើយតបនិងការយំសោករបស់ស្រីៗឈ្លើងសង្គមABCនោះផងដែរ ។ ដើម្បីអោយបងប្អូនដឹងសាច់រឿងកាន់តែលំអិតតាំងពីដំបូង  យើងនិងរៀបចំសម្លេងឆ្លើយតបគ្នា រវាងក្រុមទាំង២នេះតាមលំដាប់លំដោយ  ដើម្បីអោយបងប្អូនងាយយល់សាច់រឿង ៖
ដំណាក់កាលចុងក្រោយ
ក្រុម ស្រីៗឈ្លើងសង្គមABC យំទាមទារឈប់ខ្វល់ពីនយោបាយ

លោក ខឹម វាសនា ឆ្លើយតបនិងស្រីៗឈ្លើងសង្គមABC


វីដេអូសង្ខេបខ្លី


វីដេអូពេញទាំងស្រុង


ដំណាក់កាលដំបូងនៃសាច់រឿងPrevious
Next Post »