វប្បធម៌ឆ្កួតជ្រូកកំពុងកើតលើពិធីមង្គលការខ្មែរមួយចំនួនតូចបាត់អស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរខ្លឹមសារល្អផូផង់នៃពិធីមង្គលការខ្មែរ ភាពមានតម្លៃនៃពិធីមង្គលការ ដែលផ្តល់នូវការចង់ចាំបែបមនោសញ្ជេតនាបំភ្លេចមិនបានរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ សំរាប់គូរស្វាមីភរិយា និងឳពុកម្តាយ កំពុងត្រូវបានបំពុលបន្ថោកតម្លៃ គ្មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ ដោយមនុស្សមួយចំនួនតូចចម្លងវប្បធម៌ឆ្កួតជ្រូកពីប្រទេសជិតខាង យកមកបំពុលបន្ថោកតម្លៃនៃពិធីមង្គលការនេះ ។ យើងមិនបានដឹងថា តើបងប្អូនពលរដ្ឋដែលកំពុងចូលរួមហែរជំនួន នៅក្នុងភូមិនោះពេញចិត្តនិងទង្វើរឆ្កួតជ្រូកបែបនេះរឺយ៉ាងណានោះទេ ប៉ុន្តែយើងមិនបានឃើញពួកគាត់ប្រត្តិកម្មភ្លាមៗនិងទង្វើរឆ្កួតជ្រូកនេះឡើយ ហើយបើពួកគាត់ពេញមួយភូមិពិតជាពេញចិត្តនិងទង្វើរឆ្កួតជ្រូកនេះមែន យើងអាចហៅថា ឆ្កួតមួយភូមិ ។

ចូលក្នុងវេបសាយដើម្បីមើលវីដេអូនិងរូបភាពបន្ថែម ៖


វីដេអូសម្លេងជាក់ស្តែង


Previous
Next Post »