បន្ទាប់ពីវីរះនារីសង្គ្រោះជាតិយកប្ដីគេសរសេរឌឺក៏មានអ្នកបញ្ចេញរឿងពិតបន្ថែម


បន្ទាប់ពីវីរះនារីសង្គ្រោះជាតិដែលយកប្ដីគេ ហើយដែលប្ដីនោះអាយុប្រហែលឳពុករបស់ខ្លួន បានសរសេរពាក្យឌឺដងទាំងមុខក្រាស់ចំពោះបងប្អូនដែល Comment ជេរ ក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនបញ្ចេញរឿងពិតរបស់នាងបន្ថែមទៀត ។ ចូលក្នុងវេបសាយដើម្បីមើលព័ត៌មានលំអិតហើយជួយShareអោយដឹងថាវីរះនារីយកប្ដីគេនេះមុខក្រាស់ណាស់ ៖
Previous
Next Post »