ចាំចម្រៀងថៃមួយបទនេះទេ?បទចាសប៉ុន្តែនូវពិរោះ!!មិនពិរោះមិនយកលុយទេ

ធ្លាប់ស្ដាប់តាំងពីជិត១០ឆ្នាំមកហើយ !!! ឥលូវស្ដាប់ម្ដងទៀតនៅតែពិរោះដដែល ហើយនឹកឃើញអនុស្សាវរីយកន្លងមកទៀត ។ លូយណាស់ បើមិនជឿស្ដាប់លេងទៅក្នុងវេបសាយនេះ ៖
វីដេអូសម្លេង
]

Previous
Next Post »