ខ្មែរឥលូវឆ្កួតអស់ហើយ!!ស្រីនោះវ៉ៃក្មេងឡើងសន្លប់តែម្នាក់ៗគិតតែមើលនិងថត

សង្គមឥលូវប្រែជាថោកទាបនិងព្រៃផ្សៃណាស់ ម្នា្កក់ៗរស់នៅដើម្បីតែផលប្រយោជន៏ផ្ទាល់ខ្លួន គ្មានគិតនិងខ្វល់ពីអ្នកដ៏ទៃឡើយ សូម្បីតែឃើញក្មេងតូចត្រូវស្ត្រីកំណាច់នោះវ៉ៃឡើងសន្លប់ដល់ដីហើយ ម្នាក់ៗបានត្រឹមតែឈរមើល និងថតរូបតែប៉ុណ្ណោះ ។ ព្រោះខ្លាចមានបញ្ហានិងពាក់ព័ន្ធដល់ខ្លួន ទើបម្នាក់ៗបានត្រឹមតែឈរមើល នេះហើយសង្គមខ្មែរសម័យជឿនលឿន ម្នាក់ៗសង្ងំរកសុខរួចខ្លួនប៉ុណ្ណោះ ដោយមិនខ្វល់ពីអ្នកណាងាប់ រឺរស់នោះទេ ។ បំពានច្បាប់ហើយ ព្រៃផ្សៃ ធានាថាគុកនឹងចំហរទ្វាចាំអ្នក។​ វីដេអូ ក្រោយផ្សាឃ្លាំងរំសេវ សូមសមត្ថកិច្ចស្វែងរកស្ត្រីកំណាច់នោះមកដាក់ទោសតាមច្បាប់ ។ ចូលមើលព័ត៌មានលំអិតនិងវីដេអូក្នុងវេបសាយ ៖ វីដេអូសម្លេង

Previous
Next Post »