ក្មេងស៊េរី៩០នៅចាំបទជុំលីណូមួយនេះទេ?លឺភ្លេងនឹកឃើញរឿងជិត១០ឆ្នាំមុន

ក្មេងៗស៊េរី៩០ពិតជាធ្លាប់ស្ដាប់បទជុំលីណូមួយនេះមិនខាន អារម្មណ៏ពិតជាកញ្ជ្រោលចង់សារភាពស្នេហ៏ ។ បទ ៖ ហ៊ានស្រលាញ់ មិនហ៊ានសារភាព ។ កាលនោះនៅរៀនលួចស្រលាញ់គេ តែមិនហ៊ានសារភាពប្រាប់គេទេ ព្រោះអោយតម្លៃគេណាស់ ចាត់ទុកគេដូចផ្កាដុះក្នុងថូមាសអញ្ជឹង លួចមើលគេក្នុងថ្នាក់រាល់ថ្ងៃ តែយើងក្រមិនហ៊ានស្រលាញ់គេ មិនហ៊ានសារភាពទេ បានត្រឹមលួចមើលគេ ។ បើដូចក្មេងៗសម័យឥលូវ មានបច្ចេកវិទ្យាច្រើនអញ្ជឹង ទោះជាមិនបានស្រលាញ់គ្នាជាមួយនាងក៏ដោយ ត្រឹមផ្ញើបទនេះអោយនាងស្ដាប់យល់ចិត្តរបស់យើង គឺស្កប់ស្កល់ពេកហើយ ។ លឺត្រឹមភ្លេងនឹកឃើញអស់អនុស្សាវរីយទាំងឡាយ ។ តោះស្ដាប់រំលឹករឿងដើមនិងShareវាទៅកាន់មនុស្សដែលយើងស្រលាញ់អោយនាងយល់ចិត្តរបស់យើង ៖
វីដេអូសម្លេង

Previous
Next Post »