នុះ!!អាច៏ប្រាក់ខែនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនដល់២ពាន់ផងមានផ្ទះធំបើមិនពុករលួយអី

ទ័ពរបស់គណបក្សប្រជាជន ជាទ័ពដែរខ្សោយ គេគ្មានបំណង់ជួយប្រទេសជាតិអ្វីនោះទេ ពួកគេប្រឹងធ្វើការងារបំរើបក្សប្រជាជនសព្វថ្ងៃដើម្បីតែអំណាចនិងផលប្រយោជន៏ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះ ពេលពួកគេជួបគ្នាម្ដងៗមិនដែលនិយាយរឿងប្រទេសជាតិទេ និយាយតែរឿងស្រី ជារួមមកវិញពួកគេមិនមែនជាអ្នកនយោបាយដើម្បីជួយប្រទេសជាតិយើងអោយរីកចំរើន រឺរួចផុតពីដៃពួកបរទេសខាងកើតនោះទេ ។ ចំនែកសម្តេចយើងវិញ បងប្អូនគិតមើលចុះ តើចិត្តគាត់ពិតជាចង់ជួយប្រទេសមែន រឺក៏គាត់គ្រាន់តែចង់បានផលប្រយោជន៏ផ្ទាល់ខ្លួន ? ដើម្បីបានអំណាចគាត់ខំយកអំណោយទៅចែកពលរដ្ឋ​ ដែលតាមពិតមិនមែនជាអំណោយនោះទេ គឺជានុយសំរាប់ទិញទឹកចិត្តពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះ ហើយសួរថាតើគាត់បានលុយមកពីណាដើម្បីចែកអំណោយ ចែកលុយតាស៊ីក្លូរៀបម៉ឺន និងធ្វើផ្ទះធំជាងគេនៅស្រុកខ្មែរនោះ ? ប្រាក់ខែនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនដល់២០០០ដុល្លាផង តើគាត់មានលុយមកពីណា ? គឺច្បាស់ណាស់ថាគាត់បានលុយមកពីអំពើរពុករលួយ ។ ចូលស្ដាប់ព័ត៌មានលំអិតទាំងស្រុងក្នុងវេបសាយ ៖
Previous
Next Post »

1 comments:

Click here for comments
Kimsan sou
admin
May 24, 2017 at 8:49 AM ×

អាច់ម៍ មិនមែន អាច៏ទេ

Congrats bro Kimsan sou you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar