ប៉េអឹមស៊ីប្រាក់ខែពលរដ្ឋប៉ុន្តែនិយាយថាកុំតែច្បាប់ទេកុំអីបាញ់B40បុកតែម្ដង

ឈឺចិត្តទេ ?​?? ប៉េអឹមស៊ីប្រាក់ខែពួកយើងជាពលរដ្ឋសោះ បើជាប្រើអំណាចមកសម្លុតគំរាមគំហែងយើងទៅវិញ មិនតែប៉ុណ្ណោះគំរាមគំហែងយកB40មកបាញ់បុកពួកយើងអោយស្លាប់ទៀត ស៊ីប្រាក់ខែពួកយើងជាពលរដ្ឋសោះនិយាយមកដូចយើងសុំបាយវាស៊ីអញ្ជឹង បើគ្រាន់បើកុំចាយលុយប្រាក់ខែដែលជាលុយរបស់ពួកយើងអី ទាំងរដ្ឋាភិបាលនោះក៏អញ្ជឹងដែរបើគ្រាន់បើរកស៊ីខ្លួនឯងទៅ កុំចាយលុយប្រាក់ខែដែលបានមកពីប្រមូលពន្ធពួកយើងជាពលរដ្ឋនោះ កុំប្រើអំណាចដែលយើងអោយទៅពុករលួយនោះ ។ តាមពិតបានអំណាច បានប្រាក់ខែព្រោះយើងសោះ តែវាបើជាយកអំណាចមកធ្វើបាប់យើងទៅវិញ ។ សែនឈឺចិត្តណាស់ ប្រមូលពន្ធពីពួកយើងជាពលរដ្ឋគ្រប់បែបយ៉ាងយកទៅចាយ តែស្ដាប់សម្តីវាចុះ វានិយាយមកមើលងាយយើងជាម្ចាស់ពួកវាណាស់ តើទ្រាំរស់បែបនេះដល់ពេលណា ? ចូលមើលវីដេអូជាក់ស្តែងក្នុងវេបសាយ ៖

វីដេអូសម្លេង

Previous
Next Post »