ស្រីចំរើនទម្លាយរូបថានាងមានកូននាងក៏Postរូបប្រុសថោកទាបកុំយកខ្លួនបៀត

បន្ទាប់ពី ធី សុវណ្ណថា ប្រកាសផ្តាច់ទំនាក់ទំនង់ជាមួយក្រុម ស្រី ចំរើន និង ផៃ សុវណ្ណរិទ្ធិ រួចមក ស្រី ចំរើន បាន Post រូបភាព ធី សុវណ្ណថា និងទារកម្នាក់ រួមទាំងរូបថតនាងជិះកង់ជារបៀបមនុស្សពោះធំ ហើយ ស្រី ចំរើន បានសរសេរថា ធី សុវណ្ណថា មានកូនមួយហើយតែបែជាប្រកែកថាអត់។ បើកូនប្រាប់ថាកូនទៅនាង ឈប់កុហក់គេទៅ ។  បន្ទាប់មក ធី សុវណ្ណថា ក៏បានPostរូប ផៃ សុវណ្ណរិទ្ធិ ហើយសរសេរថា ប្រុសថោកទាប។​ កុំយកខ្លួនបៀត តើមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅចំពោះនាងនិង ផៃ សុវណ្ណរិទ្ធិ ?? តើកូនក្មេងនោះបងប្អូនមើលទៅមុខដូចអ្នកណា ? បើសំរាប់ Kcamldp វិញ បន្ទាប់ពីមើលរួចហើយ មានអារម្មណ៏ថាអាណិតនាងណាស់ ហើយក្នុងចិត្តគិតរឿងមួយតែមិនហ៊ាននិយាយ ហើយការអាណិតនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីឃើញនាង Post រូប ផៃ សុវណ្ណរិទ្ធិ ហើយសរសេរថា ប្រុសថោកទាប។​ កុំយកខ្លួនបៀត ។ ចង់ដឹងលំអិតអាចចូលមើលរូបភាពនិងវីដេអូក្នុងវេបសាយ ៖

iklan banner xPrevious
Next Post »