នយោបាយជាការបោកប្រាស់?អញ្ជឹងគេបង្កើតសាលាវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយធ្វើអី?

ជារឿងមួយដែលបងប្អូនត្រូវឆ្ងល់ ជាពិសេសយុវជនដែលជាធនធានស្នូលសំរាប់អភិវឌ្ឍន៏ប្រទេសជាតិនៅថ្ងៃខាងមុខ ។ បងប្អូនពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីជនបទស្រុកស្រែចំការ ជាពិសេសចាស់ៗជំនាន់មុនដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់របត់នយោបាយច្រើននៅកម្ពុជា ក៏ដូចជាពលរដ្ឋភាគច្រើនផងដែរ ពួកគាត់បានដាក់និយមន័យនៃពាក្យនយោបាយថា នយោបាយ គឺជាការបោកប្រាស់ គឺជាការដណ្តើមអំណាចគ្នារបស់អ្នកមានអំណាចប៉ុណ្ណោះ ពួកយើងជាពលរដ្ឋមិនចាំបាច់ខ្វល់ខ្វាយនោះទេ តើនិយមន័យដែលពួកគាត់ដាក់អោយពាក្យនយោបាយនោះត្រឹមត្រូវដែររឺទេ ?​ ចុះបើពាក្យនយោបាយស្មើនិងពាក្យថាការបោកប្រាស់ដដែល ហេតុអ្វីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗលើលោក មានអាមេរិចជាដើម ប្រឹងបង្កើតសាលាបង្រៀនវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយធំៗដែលចំនាយលុយអស់រាប់ពាន់លានដុល្លាធ្វើអ្វី បើវាត្រឹមតែជាការបោកប្រាស់នោះ ? ចុះសាលាវិទ្យសាស្រ្តនយោបាយនៅខ្មែរប្រឹងបើកធ្វើអ្វីបើវាត្រឹមតែជាការបោកប្រាស់ ? បើតាមការសិក្សារស៊ីជំរៅលំអិតអំពីដំណើរការពិតប្រាកដនៃនយោបាយ យើងដឹងថាធាត់ពិតនយោបាយមិនមែនជាការបោកប្រាស់នោះទេ តែវាជា..........................។ ដើម្បីដឹងព័ត៌មានលំអិតអាចចូលស្ដាប់វីដេអូសម្លេងបកស្រាយក្នុងវេបសាយ ៖

iklan banner x
Previous
Next Post »