បងនៅកូរ៉េពន្យល់កាន់តែលំអិតច្បាស់ពីល្បិចបោកភ្នែកកាប់មិនមុតរបស់អាស្ទាវ

(Video)​បងប្រុសខំ​ឈឺសាច់​ពន្យល់ពី​ល្បិចបោកកាប់​មិនមុត​របស់អាស្ទាវ​ប៉ុណ្ណឹងហើយ ​បើបងប្អូន​នៅចាញ់​បោកជឿ​អាស្ទាវទៀត​ចប់ហើយ​ ។​
បង​នៅ​កូរ៉េពន្យល់​កាន់​តែ​លំ​អិត​ច្បាស់​ពី​ល្បិច​បោក​ភ្នែក​កាប់​មិន​មុត​របស់​អា​ស្ទាវ​

បងប្រុស​ម្នាក់នៅ​កូរ៉េពន្យល់​បកស្រាយ​ច្បាស់លាស់​ខ្ទេចខ្ទីពី​ល្បិចបោក​ភ្នែកកាប់​មិនមុតរបស់​អាស្ទាវ​ ចង់ដឹងថា​ហេតុអ្វីក៏វាកាប់​មិនមុតមើល​វីដេអូនេះទៅ​ដឹងច្បាស់​១០០​ភាគរយមិនខាន ​ហើយហ៊ានធានា​ថាបងប្អូន​ហួសចិត្ត​ម៉ង់ព្រោះ​ដឹងរឿងពិត​ ៖​​

iklan banner xPrevious
Next Post »

1 comments:

Click here for comments
Unknown
admin
December 1, 2016 at 5:33 PM ×

ter tlob joub kot nov ban tha jing

Congrats bro Unknown you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar