អយុត្តិធម៌!!ស្តេចប្រដាល់ថៃវ៉ៃសង្ឃសៅលីញចង់ងាប់បែឲ្យវាឈ្នះទៅវិញ(Video)

Thailand's strongest fighter got bitten by Chinese Kongfu and it was observed that the Judgement was unfair. This result has been becoming hot topic among martial art lovers as well as Mouy Thai supporter.


អយុត្តិធម៌ណាស់​ អយុត្តិធម៌ណាស់​ !!!! ​កាលពីថ្ងៃទី ៥ ​ខែ វិច្ឆិការ​ ឆ្នាំ ២០១៦​ ម្សិលម៉េញនេះ​ ស្តេចប្រដាល់ថៃ​ Buakaw Banchamek (Thai)​ បានប្រកួត​ជាមួយសង្ឃសៅលីញ ​Yi Long (China)​ ។​​ ​សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា​ ពួកគេ​ធ្លាប់ប្រកួតជាមួយគ្នា​ម្តងរួចមកហើយកាល​ពីពេលមុន ​ហើយកាលនោះ​ស្តេចប្រដាល់ថៃ​ជាអ្នកឈ្នះ ​ប៉ុន្តែប្រកួតដណ្ដើម​ខ្សែក្រវ៉ាត់សង់សឹក​លើកនេះ ​ស្តេចប្រដាល់ថៃ​បែជាចាញ់ទៅវិញ ​ហើយការចាញ់នេះ​ គឺជាការចាញ់ដោយ​អយុត្តិធម៌បំផុត​ ព្រោះតាម Video ​ដែលយើងបានទស្សនា​ គឺស្តេចប្រដាល់ថៃវ៉ៃ​រហូត ​ចំនែកសង្ឃសៅលីញ​នោះវ៉ៃមិនល្អអ្វីទេ​ ប៉ុន្តែចុងក្រោយបែជា​ចាញ់សង្ឃ​សៅលីញទៅវិញ ​វាពិតជាអយុត្តិធម៌ណាស់​ អាជ្ញាកណ្ដាលចិននេះ​ ពិតជាកាត់​ក្ដីអយុត្តិធម៌ណាស់​ បើមិនជឿបងប្អូនចូលមើល​​វីដេអូប្រកួតផ្ទាល់​ក្នុងវេបសាយ​ខ្លួនឯងចុះ​ ៖​
Unfair, very unfair !!!! On 5 November 2016 Yesterday magnets King Boxing Thailand Buakaw Banchamek (Thai) against priests Sao Yi Long (China). Please be reminded that they have played together once already last time ago, and then, the king of boxing Thailand is the winner, but competition belt built revenge this time the king of boxing, Thai population is lost and the loser This is defeated by injustice, because Video we visited the king of boxing Thailand Hawaii until allotment Priest Sao Ly network that Hawaii sucks anything but final population losing Priest Sao Ly network, it would be unjust refereeing China this really judged unfair if not brothers visit video games directly in the website yourself:

Previous
Next Post »