ហ៊ុនសែនជាខ្មែរមិនចង់នៅក្រោមយួនទេពិតជាជាប់ក្លេគេអីមួយហើយជួយដោះគាត់

ហ៊ុនសែន​ច្បាស់ណាស់គឺ​ជាខ្មែរ១០០ភាគរយ​ គាត់ពិតជាមិន​ចង់នៅក្រោមវៀតណាម​ទេ ​ហើយជាពិសេស​នៅស្រុកខ្មែរ​ពេលនេះអំណាចពេញ​ដៃគាត់ទៀត ​គាត់ប្រៀបដូចជា​ស្តេចអញ្ជឹង ​គាត់មិនត្រឹមតែ​មិនចង់នៅ​ក្រោមវៀតណាមនោះ​ទេ ​ថែមទាំងចង់លើស​គេលើពិភពលោក​ទៀតផងបើអាច ​ចុះហេតុអ្វីក៏គាត់បែ​ជាមិនហ៊ានជា​មួយវៀតណាម​ ? ​គ្រប់បញ្ហាទាំងអស់​ដែលកើតជា​មួយវៀតណាម​គាត់តែងតែនៅ​ស្ងៀមមិននិយាយស្តី​ ទោះបីវៀតណាម​ឈ្លានពាន​ រឺបង្ហូរជន​អន្តោប្រវេស៏វៀតណាម​ហូរចូលយ៉ាងណាក្តី ​? ​តែបើក្រៅពីរឿង​ទាក់ទង់និងវៀត​ណាមយើងឃើញថា​គាត់ប្រត្តិកម្មខ្លាំងៗ​ណាស់ ​ដូចជាគាត់ប្រត្តិកម្ម​ឆ្លើយតប​និងទាហានថៃរំលោភ​បូរណភាពទឹកដីខ្មែរ​នៅខេត្តព្រះវិហារ​ជាដើម​ ចុះហេតុអ្វី​អោយតែរឿងប៉ះពាល់​ជាមួយវៀតណាម​គាត់មិនហ៊ាន​មិននិយាយស្តី​ ? ​។​ វាច្បាស់ណាស់​ថាពិតជាមានរឿង​អ្វីនៅពីក្រោយ​រឿងនេះមិនខាន​ រឺមួយក៏អាច​និយាយថាគាត់​ជាប់ក្លេអ្វីមួយជា​មួយវៀតណាម​ក៏ថាបាន​ ដែលមិនអាចអោយ​គាត់ហ៊ានតបត​ជាមួយវៀតណាម​ឡើយ ​ក្នុងភាពយើងជា​ខ្មែរដូចគ្នាយើងត្រូវ​ដឹងថាបើខ្មែរបែក​បាក់សាមគ្គីនោះ​ខ្មែរនិងស្លាប់មិនអាច​តទល់ជាមួយបរទេស​ឈ្លានពានបានទេ ​ហើយប្រវត្តិសាស្ត្រ​ក៏បានបង្ហាញ​ប្រាប់យើងដែរថា ​ការបែក​បាក់សាមគ្គីនិង​នាំក្តីវិនាស​សំរាប់ប្រទេសយើង​ ហេតុដូចច្នោះ​ហើយយើងមិនគួរ​ឃើញចំនុចខ្សោយ​របស់គាត់(ហ៊ុនសែន)​ ហើយយើងគិត​តែពីវ៉ៃប្រហាចំនុច​ខ្សោយនោះទេ ​យើងត្រូវចេះស្វែង​យល់ចូលអោយ​ជិតគាត់ដើម្បី​ដឹងបញ្ហារបស់​គាត់ ​ហើយជួយដោះ​ស្រាយបញ្ហារបស់​គាត់នោះ​ ដើម្បីបានកម្លាំង​ចូលរួមពី​គាត់ទប់ទល់និង​បរទេសដែល​កំពុងមានមហិចតា​លេបទឹកដីយើង​ ។ ​ដើម្បីស្តាប់​រឿងលំអិតអាច​ចូលក្នុងវេបសាយ​ ៖​
iklan banner x

យន្តការ៨ចំណុច និងការបកស្រាយខ្លីៗពីសារប្រយោជន៍របស់ចំណុច នីមួយៗ 


Previous
Next Post »