ប្រុសមានស្រីថ្មីរឺរៀបការចោលយើងព្រោះគ្រួសារបង្ខំចង់វិលមកវិញទទួលទេ?


ប្រុស​មានស្រី​ថ្មី​រឺ​រៀប​ការ​ចោល​យើង​ព្រោះ​គ្រួសារ​បង្ខំ​ចង់​​វិល​មក​វិញ​ទទួល​ទេ​ ?

មនុស្ស​ប្រុសដែល​ក្បត់យើ​ងទៅយក​ស្រីថ្មី​ រួចក៏​វិលមក​រកយើង​វិញ​ តើយើង​គួរ​គិតយ៉ាង​ម៉េច ​រឺទទួល​យកគេ​វិញទេ​ ? ​មនុស្សប្រុស​ដែលរៀបការ​ចោល​យើង​ព្រោះគ្រួសារ​របស់គេ​បង្ខំ​ រួចគេ​ក៏វិល​មករក​យើងវិញ​ គួរគិត​យ៉ាងម៉េច​ រឺទទួល​យកគេ​វិញទេ ​? ​ក្នុង​កម្មវិធីដោះ​ស្រាយ​វិបត្តិផ្លូវ​ចិត្ត​ វាគ្មិនយើង ​បានពន្យល់​និងបង្ហាញ​អំពី​ចម្លើ​យ​ចំពោះ​សំនួរ​ទាំងនេះ ​ទៅកាន់​បងប្អូន​ដែលកំពុង​តែជួប​បញ្ហា​នេះជាក់ស្ដែង​ ការពន្យល់​និងបង្ហាញ​នេះនិង​បានជា​មូលដ្ឋាន​ក្នុងការ​សម្រេច​ចិត្តបន្ថែម​ទៀតទៅ​កាន់បងប្អូន​ ថាបងប្អូន​គួរធ្វើការ​សម្រេចចិត្ត​បែបណា​ចំពោះ​រឿងជាក់​ស្ដែងដែល​បងប្អូន​កំពុងតែ​ប្រឈមនេះ ​។ ​ដើម្បីដឹង​ការបកស្រាយ​ចំពោះ​សំនួរខាង​លើ ​អាចចូល​ស្ដាប់​វីដេអូ​សម្លេង​ក្នុងវេបសាយ​ ៖​

iklan banner x


Previous
Next Post »