វិបត្តិ៖បងថ្លៃធាក់ប្ដីខ្ញុំធ្លាក់ពីលើផ្ទះព្រោះប្អូនគាត់ខាំកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំខាំវិញខឹងគ្នាពេញផ្ទះ

ប្លែក​ទៀត​ហើយ​លើក​នេះវាគ្មិន​យើងដោះ​ស្រាយ​វិបត្តិ​គ្រួសារ​វិញម្ដង​ ដែលការ​ដោះស្រាយ​នេះមាន​លក្ខណះ​ទូទៅ ​អាច​អោយបង​ប្អូនស្ដាប់​ត្រិះរិះ​ពិចារ​ណា​សំរាប់​ជីវិត​របស់​បងប្អូន​ម្នាក់ៗបាន​ ជា​ពិសេស​ជីវិត​រស់នៅ​ក្នុងគ្រួសារ​ ដែលជា​ជីវិត​ងាយប៉ះ​ទង្គិចគ្នា​បំផុត​ ព្រោះ​សមាជិក​គ្រួសារ​ម្នាក់ៗ​មានចិត្ត​និងអត្ត​ចរិក​​​​​ផ្សេង​​​​ៗ​​​​​​គ្នា​ ​ទើបធ្វើ​អោយពួក​គេងាយ​បង្ករជំលោះ​រវាងគ្នា​និងគ្នា​ ។​ ជីវិត​គ្រួសារ​ជាជីវិត​ងាយ​ប៉ះទង្គិច​គ្នាណាស់​ អញ្ជឹងទាម​ទារអោយ​សមាជិក​គ្រួសារ​ម្នាក់ៗ ​មានការ​យល់ដឹង​ខ្ពស់​បន្តិច ​ដើម្បី​បញ្ជៀស​នៅការ​ប៉ះទង្គិច​ក្នុងគ្រួសារ​ដោយ​ប្រការ​ណា​មួយ​ ។ ​ខាងក្រោម​នេះគឺ​ជាការបក​ស្រាយ​របស់​វាគ្មិន​យើង​ចំពោះ​បញ្ហានេះ​ គាត់និង​បង្ហាញ​ប្រាប់​យើងថា​ ឥរិយាបថ​បែបណា​ទើបសម​ស្រប​ សំរាប់​ប្រកាន់​ជីវិតរស់​ក្នុងគ្រួសារ​មួយអោយ​សុខសាន្ត​ ៖​
iklan banner x

Previous
Next Post »