កូនដែលឪពុកម្ដាយបែកបាក់គ្នាច្រើនមានភាពរឹងមាំជាងកូនដែរគ្រួសារនៅជុំគ្នា

តាម​លក្ខណះ​ចិត្តសាស្ត្រ​ គេស្រាវ​ជ្រាវ​ឃើញថា​ កូនក្មេង​ដែល​ឪពុកម្តាយ​បែក​បាក់រឺ​លែងលះ​គ្នាតាំង​ពីក្មេង ​ច្រើនមាន​លក្ខណះ​រឹងមាំ​ច្រើនជាង​ក្មេងដែល​ឪពុក​ម្តាយរស់​នៅជុំគ្នា​ ព្រោះក្មេង​នោះវា​រៀនចេះ​ទទួល​ស្គាល់ការ​ពិតតាំង​ពីវា​នៅក្មេង ​ហើយ​ពេលវា​ធំឡើង​ ផ្លូវចិត្ត​របស់វា​កាន់តែ​រឹងមាំ​ ។​ ដើម្បី​ដឹងកាន់​តែច្បាស់​អាច​ចូលស្ដាប់​វីដេអូ​សម្លេង​ក្នុង​វេបសាយ​ ៖ ​
iklan banner x

Previous
Next Post »