មនុស្សខ្លាំងពិតប្រាកដគឺមនុស្សដែរហ៊ានធ្វើការងារប្រឆាំងនិងប្រយោជន៏ផ្ទាល់ខ្លួន

មនុស្ស​សឹងតែ​ទាំងអស់​នៅលើ​ពិភពលោក ​សុទ្ធតែ​រស់នៅ​ដើម្បី​ផល​ប្រយោជន៏​ខ្លួនឯង​ប៉ុណ្ណោះ ​ហើយពេល​ខ្លះមនុស្ស​មានលក្ខណះ​ព្រៃផ្សៃ​សាហាវ​ជាងសត្វ​ទៅទៀត​ ដោយ​ហ៊ាន​បំផ្លាញ់​សម្លាប់គ្នា​ដើម្បី​តែផល​ប្រយោជន៏​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​ពួកគេ​ម្នាក់ៗ ​។ ​ព្រោះតែ​ផល​ប្រយោជន៏​ផ្ទាល់​ខ្លួនរបស់​ពួកគេ​ ពួកគេ​ហ៊ាន​ធ្វើ​អ្វីៗ​​​​ទាំងអស់​ដើម្បី​បំពេញ​ចិត្តនោះ​ គឺចិត្ត​ដែលជាប់​ជំពាក់​និងលោក​ធម៌​ទាំង៨​យ៉ាង​(​លាភ​ យស​ សរសើរ​ សុខ​ អត់ចង់លោភ​ អត់ចង់យស ​អត់ចង់សរសើរ  ​អត់ចង់សុខ​) ​ដែលវា​ផ្ទុយទាំង​ស្រុងពី​ទឹកចិត្ត​របស់​មនុស្ស​ខ្លាំងគួរ​អោយ​គោរព​ទាំងឡាយ​ ។ ​មនុស្សខ្លាំង​គួរអោយ​គោរព​ពិតប្រាកដ​នោះ​ គឺមនុស្ស​ដែល​ហ៊ាន​ធ្វើការងារ​ប្រឆាំង​និង​ផល​ប្រយោជន៏​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ ដើម្បីជួយ​មនុស្ស​ដ៏ទៃ​ឯណោះ​ទេ ​ដែលចាត់​ទុកថា​ជាមនុស្ស​ខ្លាំងគួរ​អោយ​គោរព​សរសើរ​អោយ​តម្លៃពិត​ប្រាកដ​នោះ ​។ ​ដើម្បីដឹង​លំអិត​ចូលស្ដាប់​វីដេអូ​សម្លេង​បកស្រាយ​ក្នុង​វេបសាយ​ ៖​
iklan banner x

Previous
Next Post »