សាលាក្ដីខ្មែរក្រហមគ្រាន់ជាឧបករណ៏ការពារឃាតករប្រឡាក់ឈាមពិតប្រាកដប៉ុណ្ណោះ(VIDEOការពិត)

វីដេអូសម្លេង​​ក្នុងវេបសាយ​នេះ ​និងបង្ហាញ​ការពិត​ទាំងអស់​ដែលពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ចង់​ដឹង​ ថាអ្នកណា​ជាអ្នក​សម្លាប់ខ្មែរ​ពិតប្រាកដ​ក្នុង​សម័យ​ខ្មែរក្រ​ហម អ្នកណាជា​មេក្លោង​ពិតប្រាកដ​សម្លាប់ខ្មែរ​អស់ជាង​២លាននាក់​នៅសម័យ​ខ្មែរក្រហម​នោះ ​។​ វាមិនអាច​ទៅរួចឡើយ​ដែរថា​ខ្មែរ​សម្លាប់ខ្មែរ​នោះ​ នៅលើ​ពិភពលោក​ប្រទេស​គេក៏​ធ្លាប់កើត​មានរបប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៏​ដែរ​ តែគឺ​ពូជសាសន៏​ផ្សេង​គ្នា​សម្លាប់​គ្នា ​រឺសម្លាប់គ្នា​ព្រោះ​សាសនា​ផ្សេង​គ្នា​​ ប៉ុន្ដែមិន​ដែលមាន​សោះឡើយ​របប​ប្រល័យ​ពូជសាសន៏​សម្លាប់​ពូជសាសន៏​ឯង​ដូច​គ្នានោះទេ​ ចុះសួរថា​តើអាចទៅ​រួចទេ ​ដែលខ្មែរ​ប្រល័យ​ពូជសាសន៏​សម្លាប់ខ្មែរ​គ្នា​ឯងនោះ ​?​ ណាមួយ​ខ្មែរកាន់​សាសនា​ព្រះពុទ្ធដូច​គ្នាទៀតវា​មិនមាន​ជម្លោះ​សាសនាអ្វី​ឡើយ​អញ្ជឹង​តើអាច​ទៅរួចទេ​ដែលខ្មែរគ្នា​ឯងសម្លាប់​គ្នាឯង​ទាំងដែរ​ពលរដ្ឋខ្មែរ​កាន់សាសនា​ព្រះពុទ្ធ​ដឹងបុណ្យបាប​នោះ ​?​ ចម្លើយដែល​បងប្អូនចង់​ដឹងនិង​ត្រូវបង្ហាញ​ទាំងអស់​ក្នុង​វីដេអូ​សម្លេង​នេះ ​ហើយបើ​ចង់ដឹង​កាន់តែ​ច្បាស់អាចចូល​ស្ដាប់វីដេអូ​សម្លេង​ក្នុង​វេបសាយ​នេះ​បាន​  ៖​


Previous
Next Post »