នារីម្នាក់មិនចង់បានកូនព្រោះយល់ថាជីវិតជាទុក្ខតែប្ដីគាត់មិនព្រមចង់បានកូនគួធ្វើម៉េច?

នារីម្នាក់​មិនចង់​បានកូន​ព្រោះយល់​ថាជីវិត​ជាទុក្ខ​តែប្ដី​គាត់​មិន​ព្រមចង់​បានកូន​គួធ្វើ​ម៉េច​?​

នារីម្នាក់​ខលចូល​កម្មវិធី​ដោះស្រាយ​វិបត្តិ​ស្នេហា​ ហើយប្រាប់​វាគ្មិន​ថា​ នាងមិន​ចង់បាន​កូនទេ​ព្រោះនាង​យល់ថា​ជីវិតជា​ទុក្ខមាន​ជីវិតគឺ​មានទុក្ខ ​តែប្ដីនាង​មិនព្រម​ឡើយ​ដោយលើក​ហេតុផល​ថាគាត់​ចង់បាន​កូនបន្ត​ពូជ​ រួចនាង​សួរទៅ​កាន់​វាគ្មិន​យើងថា​តើគួរដោះ​ស្រាយ​បញ្ហានេះ​ជាមួយ​ប្ដីនាង​យ៉ាងណា​ ? ​ព្រោះតែ​នាងសិក្សា​អំពីព្រះធម៌​យល់ដឹង​ពីច្បាប់​ធម្មជាតិ​មានរូបមាន​ទុក្ខ ​ទើបនាង​មិនចង់​បង្កើតកូន​រឺបង្កើត​ជីវិតមក​ឡើយ ​ ដោយដឹង​ថាមាន​ជីវិតមាន​ទុក្ខ ​អោយតែ​កើតជីវិត​លើផែន​ដីនេះ​ហើយ​ គឺនិងបង្កើត​ទុក្ខសំរាប់​ជីវិតនោះ​ឥតគណនា​ ព្រោះតែនាង​យល់នឹង​ដឹងដូចច្នោះ​ហើយ​ ទើបនាង​ប្រកែក​និងប្ដីនាង​ដាច់ខាត់​ គឺនាង​មិនព្រម​យកកូន​ទេ ​តែប្ដីនាង​មិនយល់​អ្វីដែលនាង​ពន្យល់​និងប្រាប់​នោះទេ ​គាត់​នៅតែ​ជជេស​ចង់បានកូន​ ដោយប្រើ​ពាក្យថា​ចង់បាន​កូនដើម្បី​បន្ដពូជ ​។​ ចង់ដឹង​ថារឿងរ៉ាវ​នេះវាគ្មិន​យើងដោះ​ស្រាយ​យ៉ាងណា​អាចចូល​ស្ដាប់​វីដេអូ​សម្លេង​ក្នុង​វេបសាយ​ ៖​Previous
Next Post »