បុរសស្រលាញ់នារីម្នាក់នាងមានចិត្តគំនិតមិនដូចខ្លួនតើបុរសនោះចាកចេញខុសអត់?


ស្ដាប់វាគ្មិន​ដោះស្រាយ​វិបត្តិស្នេហា​ អោយយោបល់​ទៅកាន់​បុរសម្នាក់​ចំពោះ​បញ្ហា ​ដែលមនុស្ស​ស្រីខ្លួន​ស្រលាញ់​មានចិត្ត​គំនិតមិន​ដូចខ្លួន ​តើគួរចាក​ចេញរឺយ៉ាង​ណា​ ? ​ដើម្បីស្ដាប់​ការពិភាក្សា​ផ្ទាល់រវាង​វាគ្មិន​និងបុរសម្នាក់នោះ​ អាច​ចូល​ស្ដាប់វីដេអូ​សម្លេង​ក្នុងវេបសាយ​នេះ​ ៖​


Previous
Next Post »