មេរៀនយុវជនគួរដឹង៖លំដាប់ទាំង៣នៃស្នេហា/ស្នេហាដាច់ខាត់ត្រូវមានការហួងហែងវីដេអូសម្លេងនេះ​ អ្នកដោះស្រាយវិបត្តិ​ស្នេហា​ល្បីឈ្មោះម្នាក់ ​និងធ្វើការពន្យល់​បកស្រាយអំពីមេរៀន​សំខាន់ៗ​ទាក់ទង់​និងរឿងស្នេហារបស់មនុស្ស ​។​ ស្នេហាចែកចេញជា៣លំដាប់​ លំដាប់ទី១​គឺស្នេហាដែលកើតឡើងតាមតណ្ហា​កើតឡើងរហ័សចប់វិញក៏រហ័ស ​លំដាប់ទី២គឺស្នេហាដែលកើតឡើងដោយ​ការគិតពិចារណា ​ស្នេហានេះមានការ​យល់ដឹងក្នុងនោះ​ លំដាប់ទី៣​គឺស្នេហាដោយ​ការផ្ដល់ឲ្យ​ស្នេហាបែប​ឧត្តមគតិមាន​តម្លៃយល់ដឹងខ្ពស់ ​។​ ស្នេហាត្រូវមាន​លក្ខណះចាំបាច់៣ ​គឺ​ ទី១​ ខ្ញុំស្រលាញ់អ្នក ទី២​ អ្នកត្រូវតែស្រលាញ់ខ្ញុំដែរ​ ទី៣​ អ្នកគឺជាមនុស្ស​ដែលមានតម្លៃ​សាកសម​និងខ្ញុំផ្ដល់​សេចក្ដី​ស្រលាញ់​ទៅកាន់​អ្នក​ ។ ​ស្នេហាដាច់ខាត់​ត្រូវតែមានការ​ហួងហែង​ការប្រច័ណ្ឌ​ បើមនុស្សនោះ​មិនហួងហែង​មិនប្រច័ណ្ឌ​យើងទេ ​មានន័យថា​គេក៏មិន​ស្រលាញ់​យើងដែរ​........​........​.....​។ ​ដើម្បីស្ដាប់ការពន្យល់​លំអិត​អំពីរឿង​ទាំងនេះ​ អាចចូលស្ដាប់​វីដេអូសម្លេង​ក្នុងវេបសាយនេះ​ ៖​ 

Previous
Next Post »