វីរបុរសសរសេរទុកក្នុងសៀវភៅពីជំងឺខ្មែរដែលនាំដល់បំផ្លាញជាតិឯង ទី១.ជំងឺគិតតែប្រយោជន៏ផ្ទាល់ខ្លួន ទី២.​ជំងឺមិនចេះដឹងគុណអ្នកណាវីរបុរស​ជាតិខ្មែរជំនាន់មុន​ បានស្រែកផ្ដាំ​ទៅកូនចៅ​ជំនាន់ក្រោយ​របស់ខ្លួនតាម​រយះសៀវភៅ​ដែលខ្លួនសរសេរ​ ដោយអោយកូនចៅ​ជំនាន់ក្រោយ​មើលអោយ​ច្បាស់ពីជំងឺខ្មែរ​ដែលបំផ្លាញ​ជាតិខ្មែរតាំង​ពីដើមរហូតមក​ដល់បច្ចុប្បន្ន៖​ គឺទី១. ជំងឺ​គិតតែពីផល​ប្រយោជន៏ផ្ទាល់ខ្លួន​ ត្រឹមតែជំងឺទី១​នេះគឺអាចបំផ្លាញ​ជាតិខ្មែរ​ទាំងមូលហើយ​ ទី២. គឺជំងឺ​មិនចេះដឹងគុណ​អ្នកណា ​បើកូនខ្មែរជំនាន់​ក្រោយចង់​ជួយប្រទេស​កសាងប្រទេស​ ដាច់ខាត់​ត្រូវតែព្យាបាលជំងឺ​ទាំង២ខាងលើនេះ​ចេញពីអត្តចរិត​ខ្មែរសិនទើប​អាចជួយខ្មែរបាន​ ។ ​ដូចពាក្យដែរថា ​បើចង់កែប្រែ​ប្រទេសមួយ​អោយរីកចំរើន​ គឺត្រូវកែប្រែអត្តចរិត​របស់ជនជាតិ​នោះសិន​ ។​ ដើម្បីដឹងព័ត៌មាន​លំអិតអាច​ចូលស្ដាប់វីដេអូ​សម្លេងក្នុង​វេបសាយនេះ​ ៖​ 

Previous
Next Post »